REGISTRATIE NIEUW LID

The Inuit  Trail  licentie 2021-2022 aanvraag


De inschrijvingen moeten verplicht ingediend worden vanaf 1 juni 2021 en ten laatste 31 augustus 2021. Voor laattijdige inschrijvingen zal een toeslag van € 5,- worden aangerekend. Behalve voor nieuwe leden.
Het lidgeld voor het seizoen is €35,-. Voor de tweede musher, ouder dan 15 jaar en met zelfde domicilie, €25,-
Door het lidgeld te betalen verklaart de aanvrager zich akkoord met de regels van The Inuit Trail. Een exemplaar van het reglement is beschikbaar op onze website "bladzij Reglementen" .
Tijdens wedstrijden, trainingen of andere mushing activiteiten, is de musher verplicht zijn/haar licentie, stamboom en vaccinatieboekje van alle honden beschikbaar te hebben voor de dierenarts en/of de organisatoren.
De aanvrager verbindt zich ertoe een familiale aansprakelijkheidsverzekering te nemen en een kopie van het contract te kunnen voorleggen aan de organisatoren.

Het is ook verplicht de step, kar of fiets beschikbaar te hebben om voor de wedstrijd te worden gecontroleerd door de verantwoordelijken van de organisatie op de goede werking en toestand van het materieel.

 

***

Uw betaling 

The Inuit Trail vzw/asbl - Banque CRELAN

BE73 8508 2709 6160

Avec la mention :

TIT licentie  saison 2021-2022 seizoen + uw naam 

***

NIEUWE REGLEMENTEN

Voor het seizoen 2021-2022 moeten de mushers, samen met hun inschrijving, een volledige lijst met informatie over identificatie en medische verplichtingen van alle honden indienen.
Deze lijst kan gebruikt worden door de verantwoordelijken van wedstrijden om een strikte controle van de vaccinaties van de honden te kunnen uitvoeren. Dit betekent niet dat je niet steeds ook de paspoorten van de honden bij moet hebben.
Uw licentie zal worden goedgekeurd en opgestuurd na ontvangst van uw betaling en correct ingevulde medische fiche.

En ze zullen hun licentie per e-mail ontvangen in PDF-formaat.

VOOR LEDEN

TOEGANG TOT DE GEGEVENS VAN UW HOND(EN

***


NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden moeten  het onderstaande formulier invullen en de betaling uitvoeren op de hierboven vermelde bankrekening. We sturen hen een identificatie, een licentienummer en een wachtwoord om toegang te krijgen tot hun gegevens en die van hun hond (en).